"Оюуны ундраа" бүсийн залуу багш нарт явуулсан сургалт 2017.05.30