Багш ажилчдын дунд "БИД БҮТЭЭЛЧ ХАМТ ОЛОН" уралдаан зарлаж байна. 2017.11.27

Хавсаргасан файлууд
уралдааны удирдамж.docx,