2017-2018 оны хичээлийн жилийн бүжгийн дугуйлан эхэллээ.