"Мэргэжлийн ёс зүй" сэдэвт сургалт 2017.02.15

DSC01242.JPG
DSC01245.JPG
DSC01236.JPG