Дэлхийн гар угаах өдөр 2017.10.15

Хавсаргасан файлууд
ами тами 2.docx,