"Ирээдүйг хөтлөгчид" залуу багш нарын тэмцээн 2018.04.14